دارم آب میشم

دارم میمیرم!

عصبیم!

قاطی کردم!

میخوام سرمو بکوبم به دیوااااااااااااااااااااااااااااااااااااار!!

درد دارم همه تنم درد میکنه!

تیییییییییییییر میکشه تنم......نمیدونم دیگه کجارو بگیرم فشار بدم؟؟ دستام؟؟ فکم؟؟ قفسه سینه؟؟ کتفم؟؟ دلم؟؟ پاهام؟؟؟؟ کجا؟؟؟؟؟؟

روانی شدم دیگه!!! رواااانیییییییییییی

شبا خواب ندارم از دررررررررررررررد!

گریه کنم؟؟ چه فاییده؟؟؟ داد بزنم؟؟ نا ندارم

میخوام بشینم...نمیتونم باید پاشم! میخوام بخوابم نمیتونم نمیتونم نمیتونم!!!!

صورتم کوچیک شده تنم آب شده.... از درد

حوصله خودم رو هم ندارم دیگه! حوصله هیچ صدایی ندارم!!

دارم روااانی میشم همین!! همین!! .............

خدایا بازم شکر شکر شکر همییییشه شکر ناراحت

[ چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ ] [ ٦:٤٢ ‎ب.ظ ] [ ممول ]