باااران عشق

باران عشق گوش میکنم تا بخوابم.......

باااز هم با چشمانی خییس......

باااز هم با دلی گرفته.......

هنووز باور ندارم....من و سرطاان

من و سرطان

من و ...... 

من 

من

من

من

مونا

مونا..........................

نه باور ندارم.......

خدایااا...... بی تو تنهام.... تنها ترین.....

امید رو ازم نگییر تو اوج این ناباوری هااااا

گریه

[ یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ] [ ممول ]