بیمارستان

نبودم و دو شب بیمارستان بودم.تب کردم 39 درجه و تشخیص دادن عفونت ریوی دارم..... الان خوبم.

باید فورا برم ترکیه برای pet scan چون دکتر جوابی که میخواسته نگرفته از سی تی هام. دیگه دنبال ردیف کردن سفریم و باید.زودترم برگردیم که ادامه درمان رو انجام بدم...... فقط همینقد میگم که دکتر گفت خیلی راضی نبوده از درمان و هنوز بزرگن غدد لنفاویم....

همین.... حوصله ندارم

/ 5 نظر / 8 بازدید
هانیه

واقعاً از ته قلبم میگم که ناراحت شدم از این پست [نگران] بورو دوست جونم و از الان تا زمانی که برگردی مثل همیشه دعا میکنم بات و منتظرتم که این دفعه با خبرای خوب بیای پیشمون [بغل][ماچ]

ارام(يه مامان از....)

محكم باش دختر نا اميد نشو[لبخند]

مانا

خیلی ناراحت شدم دعا میکنم زود خوب شی

فرزانه

ایشالله که خیره عزیزم نگران نباش هواست رو بدی ها؟ ترکیه خطرناک شده دحتر

مانیا (مالزی نشین)

خیلی ناراحت شدم... ایشالا که طوری نیس و زودی جواب خوب میگیری. دعا میکنم برات