آسمان دلت

هرجا که دلت می خواهد برو ...
فقط آرزو می کنم ... وقتی دوباره هوای من به سرت زد...
آنقدر آسمان دلت بگیرد که با هزار شب گریه ،
چشمانت باز هم آرام نگیرند.....................................................................

/ 0 نظر / 10 بازدید