نگرانتم دوستم

مانیا جونم کاش چیزی نشده باشه دوستم خیلی نگرانتم ناراحتکاش بیای و خبرای خوب بهمون بدی نگران نباش هر چی باشه به خیر میگذره عزیزم  قلب

/ 1 نظر / 14 بازدید