این روزای بیزی

من هستما فقط سرم زیادی شلوغه چون دارم میام این هفته ایران و آخرین خریدا و فروش وسایل خونه و برو و بیا ریخته رو سرم حسابی!! ولی خونه خالی شد حالا باید بسته بندی کنم وسایلمو امروز و فردا....

 بزودی از ایران پست خواهم گذاشت چشمک

 

+برای خودم نوشت: دلتنگ خواهم بود...دلتنگ زندگی ام در اینجاناراحت همسر هم بعدا خواهد آمد...بزودی بعد از من...

/ 0 نظر / 25 بازدید