دلگیرانه کوتاه

دلم گرفته!!

توضیح بیشتر ندارم.... ببخشین

دلم شکسته!

/ 4 نظر / 37 بازدید
محمودرضا

می فهمم یه مینیمال برات می گم که هنوز بکر و تازه است : دنیا رو چرند دیدم و اونو به چرند گرفتم و به چرند دادم. خوش و خرم باشی [ناراحت]

نیلوفر

خوشبخت ترين مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت.. اگر برای شاد بودن در پی دلیل نباشی…

بانو

اخی ..عزیزم .. امیدوارم این دل شکستگی جدی نباشه و زودی فراموشت شه

مهتاب

غمت رو نبینم عزیزم [ماچ] [بغل][بغل] [ماچ]