گل گندم

گل گندم برکت... زمینت آباده هنوز

روی شالیه موهات ...پرنده آزاده هنوز

خوش به حااااالت که هنوز خورشید و باور میکنی

روی شونه های مهتاب موهاتو تر میکنی

خوش به حالت که تبر بوسه به ساقت نزده

آفت سرما توی باغت نزده

خوش به حالت گل گندم.............

گل گندم واسه ما دشمنی آزااااده هنوز

روی لبها جای حرف.. زمزمه ی باد هنوز...

گل گندم یه نظر عاشقی آزاااااده میگن

همه این فتنه ها زیر سلطه باده میگن

با همه فتنه ی آتیش بازیه دست خزون

گل یخ ریشه نزن تو ذهن سرد باغچمون

گل گندم یه نظر شعرامو آفتابی بکن

گل گندم دلمو با خنده هات آبی بکن

گل گندم شبمو با خنده مهتابی بکن

خوش به حالت گل گندم................

/ 1 نظر / 21 بازدید