جواهر ساز!

مشغولم حسابی.... مشغول ساختن یه چیزایی به اسم جواهر!! البته دستسازش...

سرمو گرم میکنم...... 

دیشب تولد بودیم.... تولد دوست همسری... خوش گذشت و آخرشم من خوابیدم!!

هوااا عااااالیه... ابری و خنک و بارونی.............................

/ 4 نظر / 19 بازدید
هانیه

کارات یکی از یکی عالی ترین هنرمند [بغل][ماچ]

هانیه

نووووچ عزیزم همینشم خیلیا بلد نیستن و نمیتونن

مهتاب

[گل] آفرییییییییییییییییین![دست][دست][دست][دست][دست] عکساشم بذار ببینیم کارهات رو عزیزم