برو از زندگیم بیرون!!!

ازت متنفرم که همه حرفات و حرکاتت و افکارت مثل اوناست!! دیگه بسه دیگه نمیخوام تحملت کنم دیگه نمیخوام گولت بخورم دیگه نمیخوام اونجوری که شما میخواین زندگی کنم!!! دیگه نمیخوام برووووووووووووووووووووووووووووو !!!! ازت بدم میاد!!!!عصبانی

/ 0 نظر / 12 بازدید